Algemene Taalwetenschap

M&T IIA
Opleiding Culturele Antropologie/Sociologie van de Niet-westerse Samenlevingen
Universiteit van Amsterdam
Studiejaar 1998-99, tweede trimester

Aktueel: de eindcijfers zijn bekend!!!
de vragen van de tussentoets (met commentaar) zijn nog steeds beschikbaar.


Algemene informatie
Informatie over je docent
Eindwerkstuk: Gestelde eisen en richtlijnen
Verdiepings- en achtergrondliteratuur
Programma-overzicht met links naar collegepagina's


Algemene informatie

Inhoud: Doel van dit studie-onderdeel is je vertrouwd te maken met een aantal taalkundige concepten en analysemethoden en -technieken die toegepast worden in antropologisch onderzoek. De bijeenkomsten zullen niet alleen verduidelijken hoe, maar ook waarom vele antropologen deze taalkundige begrippen, methoden, en technieken gebruiken. De aandacht zal daarbij met name uitgaan naar het werk van onderzoekers die zich bezighouden met de verbindingen tussen (taal)structuur en cultuur en de verbindigen tussen taal(gebruik) en sociale relaties.
Studiepunten: 2
Onderwijsvorm: Hoorcollege
Periode: 14 december 1998 - 2 april 1999 (tweede trimester)
Tijd: woensdag 11.00-13.00 uur
Plaats: zaal D118/OMP
Toetsvorm: Toets en eindwerkstuk
Het werkstuk moet 6 april 1999 voor 17:00 uur ingeleverd worden in mijn postvakje op het Spinhuis (of, als het secretariaat gesloten is, bij de portier).
De toets krijg je mee naar huis na afloop van het college van 10 maart en moet de volgende dag 11 maart om 17:00 uur weer ingeleverd zijn (in mijn postvak of bij de portier).
De toets zal bestaan uit multiple-choice vragen en vragen die je met met één of twee woorden kunt beantwoorden.
Literatuur: Finegan, Edward. (1999). Language: Its structure and use. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.
(het boek kost ca. f. 65,- en is verkrijgbaar bij Athenaeum Boekhandel)
Het boek wordt ondersteund door een web site die nog in opbouw is maar zeker het verkennen waard. Je vindt daar proeftentamenvragen, links, etc.

Informatie over je docent

Je docent is Vincent de Rooij. Meer informatie over hem vind je op zijn home page. Reacties op de colleges kun je hem toesturen per e-mail <vderooij@pscw.uva.nl>. Voor specifieke vragen en informatie met betrekking tot dit studie-onderdeel kun je terecht op zijn spreekuur (donderdag 12:00-13:00 uur).


Eindwerkstuk: Gestelde eisen en richtlijnen

De opdracht voor het eindwerkstuk luidt als volgt:

Ook al ga je in je analyse van je zin niet diep in op fonetische en/of fonologische aspecten, toch moet je een fonetische transcriptie van de zin afleveren omdat het gebruik van standaardspelling te weinig duidelijkheid geeft over hoe de zin klinkt (denk bijvoorbeeld aan het nederlandse foneem /r/ dat in de standaarsspelling maar op é&233;n manier wordt geschreven (als 'r') maar op wel drie of vier heel verschillende manieren fonetisch gerealiseerd kan worden). Het handigste is het om uit te gaan van de symbolen van het International Phonetic Alphabet (IPA). Je kunt het IPA raadplegen op de pagina's bij het college over Fonologie of een kijkje nemen op de site van de International Phonetic Association. Je kunt de IPA symbolen met de hand 'invullen' maar misschien vind je het mooier om alles in 'drukletters' te hebben. In dat geval kun je gratis IPA fonts downloaden van de SIL (Summer Institute of Linguistics) site. Of je kunt ASCII tekens die je met ieder toetsenbord kan maken als alternatieven voor IPA-symbolen gebruiken. Als je dit wilt doen, raadpleeg dan tenminste één van de volgende artikelen:

Hoeveel fonetisch detail je dient te transcriberen is natuurlijk volledig afhankelijk van het soort vragen die je wilt beantwoorden en de daaraan gekoppelde analyse. Meer over transcriptie kun je binnenkort vinden op de pagina's bij het college over Transcriptie en Data-analyse, die ik voor vrijdag 26 maart a.s. on-line probeer te krijgen. Op deze pagina's wordt ook ingegaan op andere problemen die je bij de eindopdracht kunt tegenkomen. Je hoeft niet aan alle nivo's van de zin evenredig veel aandacht te besteden. Concentreer je in de analyse van de zin vooral op die aspecten (fonologisch, morfologisch, syntactisch, semantisch, pragmatisch, stilistisch) die je het meest relevant vindt bij het blootleggen van de betekenislagen van de zin. Verschaf in je werkstuk ook zoveel mogelijk informatie over de talige en niet-talige context van de zin en probeer aan te geven hoe de vorm van de zin gerelateerd is aan die context.

Er is geen absolute lengtenorm voor het werkstuk. Als richtlijk kun je aanhouden 8-10pp. Het werkstuk wordt vooral beoordeeld op de volgende criteria: adequaat gebruik van begrippen, coherentie van de analyse, presentatie (waaronder: segementering van het werkstuk in duidelijk met kopjes gemarkeerde secties, paginanummering, verzorgde lijst van verwijzingen).

Besteed ook aandacht aan de titelpagina waarop de volgende gegevens vermeld moeten worden:

Wees vooral nauwkeurig met bronvermelding (als ik merk dat je passages van andere auteurs over hebt genomen zonder bronvermelding, betekent dat natuurlijk automatisch een onvoldoende!!!). Als je verwijst naar publicaties of ander materiaal op het internet, doe dat dan volgens één consequent doorgevoerd systeem; voor richtlijnen, zie COS-Humanities Style (MLA-Style Citations of Electronic Sources) en A Brief Citation Guide for Internet Sources in History and the Humanities (Version 2.1) van Melvin E. Page die ook richtlijnen geeft voor het verwijzen naar bijvoorbeeld e-mail en usenet berichten en berichten op discussielijsten. Nog meer info is te vinden op een van de volgende pagina's:

Je weet ongetwijfeld dat er een heleboel onbetrouwbare informatie op het internet circuleert. Verwijs daarom alleen naar pagina's van sites waarvan je mag aannemen dat ze een acceptable academisch niveau hebben. Houd je dus bij sites van universiteiten, onderzoeksinstituten, en dergelijke.

Tot slot: er ligt op de leeszaal (weer) een werkstuk ter inzage om een idee te krijgen van hoe je te werk kunt gaan. Van dit werkstuk, geschreven door Christian Curré, is ook een on-line versie beschikbaar. Neem eens een kijkje. Veel succes toegewenst!


Verdiepings- en achtergrondliteratuur

Aan het eind van de samenvattingen van de colleges op deze site vind je een sectie 'Aanbevolen literatuur bij dit college'. Als je op een snelle manier een overzicht wilt krijgen van de stand van zaken binnen een bepaald deelterrein van de taalkunde, raad ik je aan de cumulatieve index van 'Annual Review of Anthropology' te raadplegen in de ASC bibliotheek. Je kunt ook per jaargang zoeken op de ARA web site. Elk jaar heeft ARA enkele uistekende bibliografische artikelen over taalkundige topics.
Een selectie van de beste taalkunde sites vind je in de links sectie. Je kunt natuurlijk ook zelf op zoek gaan. Goede startpunten zijn de Linguistics and Human Languages directory van Yahoo, de site van de Linguist List of de Linguistics Resources op de Summer Institute of Linguistics web site.


Programma

(Zo snel mogelijk na afloop van een college komt de samenvatting van dat college on-line. Klik hiervoor de blauwe tekst aan)

Datum Lezen
Week1
Waarom is ATW van belang voor antropologen?
16/12/98
Week 2
De studie van taal
06/01/99 Ch. 1 (pp.1-31)
Week 3
Fonologie: De studie van klanksystemen
13/01/99 Chs. 3&4 (pp.74-140)
Week 4
Morfologie: De studie van gelede woorden
20/01/99 Ch. 2 (pp.33-73)
Week 5
Syntaxis: De studie van woordvolgorde en zinsstructuur
27/01/99 Ch. 5 (pp.141-181)
Week 6
Semantiek of betekenisleer
03/02/99 Ch. 6 (pp.182-224)
Week 7
Pragmatiek: De gebruiksaspecten van taal
10/02/99 Chs. 8&9 (pp.261-328)
Week 8
Taalgebruik als cultuur-geladen vaardigheid
17/02/99 Duranti (1997), Ch. 3.1-2 (ter inzage in bibliotheek)
Week 9
Taal en interactie
24/02/99 Ch. 9 (pp.295-328)
Week 10
Taal en sociale identiteit
03/03/99 Chs. 10&11 (pp.329-425)
Week 11
Taalverandering
10/03/99 Chs. 13&14 (pp.453-544)
Week 12
Transcriptie en data-analyse
17/03/99

Deze pagina is het laatst herzien en gewijzigd op 21 april 1999
All contents of these pages (citations and images from other sources excepted)
© Vincent A. de Rooij