Oriëntatiemodule Taal en cultuur
Bacheloropleiding Antropologie
Universiteit van Amsterdam
2008-2009, 2e Semester

Doel en inhoud:

The course wants to show the vital importance of language as a semiotic resource in constructing and reproducing socio-cultural worlds. Doing so, the course aims to destroy the stereotype that views the anthropological study of language as a 'subdiscipline’ that can be safely ignored if one is not interested in the 'technicalities' of language and language use. The course will provide students with a firm grounding in language-oriented ethnographic research traditions. Upon successful completion of the course, students should have acquired critical insight into theoretical and methodological issues in the anthropological study of language.

This course will explore various theoretical and methodological approaches to the study of language as a semiotic resource for social actors and communities. We will seek to understand how language emerges in the interactions between persons, and both reflects and creates socio-cultural worlds. We will ask questions such as: How do human beings use language in conjunction with other resources to build their social worlds in face-to-face interactions? How is language used to reinforce, challenge, or reconfigure relationships of power? How are language and identity intertwined in social interactions? What are the consequences of language for national policies and politics? Additional topics to be covered will include: speech communities and communities of practice; language and social inequality (including gender, class, and ethnicity); agency and resistance; language acquisition and socialization; and debates over multilingualism, multiculturalism, and nationalism. Readings for this course consist of scholarly articles that focus on a variety of social and cultural contexts.

Aantal ECTS:

10

Docent:

dr Vincent de Rooij (zie BB voor contactgegevens en info over spreekuur)

Tijd en plaats:

Donderdag 09:00 - 13:00 uur, Zaal SPH001

Aanwezigheid:

Voor de bijeenkomsten in het eerste deel (hoorcolleges) en het tweede deel (schrijfseminar) bestaat een aanwezigheidsplicht. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk, in elk geval voor de bijeenkomst, weten met vermelding van de reden van afwezigheid. Je mag maximaal één bijeenkomst missen gedurende de module.

Toetsingsvorm en beoordeling:

Beoordeling vindt plaats op basis van twee onderdelen:
(1) Literatuurtoetsen (af te nemen tijdens de hoorcolleges)
(2) Eindpaper
Het is van essentieel belang goed voorbereid te verschijnen op de hoorcolleges. Tijdens elk college wordt over de te lezen literatuur een toets afgenomen.
In de totstandkoming van het eindcijfer worden de afzonderlijke onderdelen als volgt gewogen:
Tussenopdrachten: 40% (het cijfer van de tussentoetsen is het gemiddelde van de 5 beste toetsresultaten)
Eindpaper: 60%.
Let op: voor de tussenopdrachtenen bestaat geen herkansingsmogelijkheid. Ook voor de eindversie van het afsluitende paper bestaat geen herkansingsmogelijkheid omdat het eindpaper een herziene versie is van een becommentarieerde eerste versie.

De deadlines voor het inleveren van de tussentijdse opdrachten in het tweede deel van de module zullen door de docenten strikt worden gehanteerd. Niet of niet tijdig inleveren van de tussenopdrachten resulteert in uitsluiting van verdere deelname aan de module. Alleen in aantoonbare situaties van overmacht kan hiervan éénmalig worden afgeweken en uitstel van 1 dag worden verleend. De opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk dinsdag 14:00 uur voorafgaand aan de bijeenkomst waarin de opdracht besproken wordt. De opdrachten dien je uitgeprint in te leveren in het postvakje van de docent en te posten op het Blackboard Discussion Board.

De deadline voor het inleveren van het eindpaper is vrijdag 19 juni 2008, 17:00 uur.

Het eindpaper dient uitgeprint, duidelijk voorzien van titelpagina met naam en contactgegevens, paginanummering, en bibliografie, ingeleverd te worden in het postvakje van de docent. Papers die niet aan genoemde eisen voldoen worden niet beoordeeld.
Het eindpaper wordt door Ephorus op plagiaat gecontroleerd. Nadere instructies omtrent het indienen van het paper bij Ephorus volgen.

Voor alle duidelijkheid wijzen we je er op dat plagiaat streng bestraft wordt. Plagiaat is een vorm of diefstal, bedrog en fraude, die vaak het gevolg is van slordigheid, of tijdsdruk. Lees de UvA-pagina over fraude en plagiaat en neem ook eens een kijkje op de volgende pagina's waar uitgelegd wordt wat plagiëren is, waarom het verkeerd is, en hoe je het vermijdt.

Programma

In de literatuur vind je een combinatie van theorie en etnografische case studies van specifieke onderwerpen die in de module behandeld worden. Je leert zo hoe antropologen deze onderwerpen bestuderen. In de hoorcolleges komen theoretische kwesties aan bod die belangrijk zijn om de literatuur te kunnen plaatsen binnen belangrijke discussies in de sociale wetenschappen.

De literatuur is online beschikbaar via de digitale bibliotheek of via blackboard. Artikelen uit de digitale bibliotheek zijn alleen te downloaden via computers binnen het UvA-domein. Als de UvA niet de provider is van je internetservice thuis, dien je UvA-vpn te downloaden en installeren op je thuis-PC om toegang te krijgen tot de digitale bibliotheek.

Naast de verplichte literatuur, vind je hieronder ook literatuur die ter aanvulling en verdieping kan dienen. Bij het zoeken naar literatuur voor je eindpaper, is het raadzaam in elk geval de volgende tijdschriften te bekijken:

De beste bibliografische database om literatuur op het gebied van taal & cultuur te vinden is Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA), toegankelijk via de digitale bibliotheek.

Deel I: Hoorcolleges

5 februari | Inleidende bijeenkomst | Toelichting op het programma

12 februari | Language socialization

Heath, Shirley Brice. 1982. What no bedtime story means. Language in Society 11(1):49-76.

Ochs, Elinor and Bambi Schieffelin. 1984. Language acquisition and socialization: Three developmental stories and their implications. In: R. Shweder and R. LeVine (eds.), Culture theory: Mind, self, and emotion. Cambridge: Cambridge University Press. 276-320.

Tholander, Michael. 2002. Cross-gender teasing as a socializing practice. Discourse Processes 34(3):311–338.
http://www.leaonline.com/doi/pdf/10.1207/S15326950DP3403_4

19 februari | The politics of language I | The political economy of language

Bourdieu, Pierre. 1977. The economics of linguistic exchanges. Social Science Information 16(6):645-668.

Irvine, Judith. 1989. When talk isn’t cheap: Language and political economy. American Ethnologist 16(2):248-267.
http://links.jstor.org/sici?sici=0094-0496%28198905%2916%3A2%3C248%3AWTICLA%3E2.0.CO%3B2-6

Philips, Susan. 2004. The organization of ideological diversity in discourse: Modern and neotraditional visions of the Tongan state. American Ethnologist 31(2):231-250.
http://www.anthrosource.net/doi/pdf/10.1525/ae.2004.31.2.231 

5 maart | Performance & identity

Bucholtz, Mary, and Kira Hall. 2005. Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach. Discourse Studies 7(4-5):585-614.
http://dis.sagepub.com/cgi/reprint/7/4-5/585

Hill, Jane H. 1999. Styling locally, styling globally: What does it mean? Journal of Sociolinguistics 3(4):542–556.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1467-9481.00095

Rampton, Ben. 1999. Styling the Other: Introduction. Journal of Sociolinguistics 3(4): 421–427.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1467-9481.00088

Sweetland, Julie. 2002. Unexpected but authentic use of an ethnically-marked dialect. Journal of Sociolinguistics 6(4):514-536.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1467-9481.00199 

 

Aanbevolen:

Bucholtz, Mary, and Kira Hall. 2004. Theorizing identity in language and sexuality research. Language in Society 33(4):469-515.
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=242142&jid=LSY&volumeId=33&issueId=04&aid=242140 

Cameron, Deborah, and Don Kulick. 2005. Identity crisis? Language & Communication 25(2):107-125.
http://dx.doi.org/10.1016/j.langcom.2005.02.003

12 maart | The politics of language II | Ideologies of language and citizenship

Bossers, Bart. c2003. De lange arm van Labov: Over onderwijs in eigen taal, taalachterstanden en het Taalkundig Manifest.
http://web.archive.org/web/20050625085133/http://www.let.vu.nl/staf/bh.bossers/LabovNET.htm

Bjornson, Marnie. 2007. Speaking of citizenship: Language ideologies in Dutch citizenship regimes. Focaal 49:65-80.
http://www.ingentaconnect.com/content/berghahn/focaal/2007/00002007/00000049/art00006

Graham, Laura R., Alexandra Jaffe, Bonnie Urciuoli, and David Valentine. 2007. Why anthropologists should oppose English Only legislation in the US. Anthropology News, January 2007, pp 32-33.
http://www.anthrosource.net/doi/abs/10.1525/an.2007.48.1.32

Stroud, Christopher. 2004. Rinkeby Swedish and semilingualism in language ideological debates: A Bourdieuean perspective. Journal of Sociolinguistics 8:2, 196–214.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-9841.2004.00258.x 

19 maart | Language and globalization: Language loss, shift, death, revival, and hybridization

Hill, Jane. 2002. "Expert Rhetorics" in advocacy for endangered languages: Who Is listening, and what do they hear? Journal of Linguistic Anthropology 12(2):119-133.
http://www.anthrosource.net/doi/pdfplus/10.1525/jlin.2002.12.2.119

Jacquemet, Marco. 2005. Transidiomatic practices: Language and power in the age of globalization. Language and Communication 25:257-277.
http://dx.doi.org/10.1016/j.langcom.2005.05.001

Jaffe, Alexandra. 1996. The second annual Corsican spelling contest: Orthography and Ideology. American Ethnologist 23(4):816-835.
http://links.jstor.org/sici?sici=0094-0496%28199611%2923%3A4%3C816%3ATSACSC%3E2.0.CO%3B2-T

Swaan, Abram de. 2003. Endangered languages, sociolinguistics, and linguistic sentimentalism. European Review 12(4):567-580.
http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltextid=254594 

26 maart | Computer mediated communication

Baym, Nancy K. 1995. The performance of humor in computer-mediated communication. Journal of Computer-Mediated Communication 1(2).
http://jcmc.indiana.edu/vol1/issue2/baym.htmlml

Silver, David. 2000. Looking backwards, looking forward: Cyberculture studies 1990-2000. http://rccs.usfca.edu/intro.asp [Originally published in David Gauntlett (ed.). (2000). Web.studies: Rewiring Media Studies for the Digital Age. Oxford: Oxford University Press. 19-30]

Thomsen, Steven R., Joseph D. Straubhaar, and Drew M. Bolyard. 1998. Ethnomethodology and the Study of Online Communities: Exploring the Cyber Streets. Information Research 4(1).
http://informationr.net/ir/4-1/paper50.html 

 

Aanbevolen: Journal of Sociolinguistics 10:4 (2006). Theme Issue: Sociolinguistics and computer-mediated communication. Issue editor: Jannis Androutsopoulos.
http://www.blackwell-synergy.com/toc/josl/10/4/4 

Deel II (deadlines inleveren opdrachten in cursief)

7 april, 17:00 uur | deadline inleveren onderzoeksvraag paper

9 april | presenteren & bespreken papervoorstellen

14 april, 17:00 uur | deadline inleveren geannoteerde bibliografie van minimaal 10 titels

16 april | presenteren & bespreken geannoteerde bibliografie

21 april, 17:00 uur | deadline inleveren opzet paper (in elk geval geannoteerde paragraafindeling en overzicht te gebruiken data & literatuur)

23 april | presenteren en bespreken opzet paper

20 mei, 17:00 uur | deadline inleveren eerste versie paper

28 mei & 4 juni | bespreken eerste versie paper

19 juni, 17:00 uur | deadline inleveren eindversie paper

laatst gewijzigd: 6 februari 2009